Home

Demeter miljömärkning

Miljömärket Demeter är en symbol för ekologisk och biodynamisk odling. Det är ett globalt nätverk som står bakom det här miljömärket där både biodynamiska odlare och kontroll-organisationer som kollar att odlarna håller sig till vissa kriterier ingår Demeter. Svenska Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som är kontrollorganisation för svensk biodynamisk odling. Växtodling, djurhållning, slakterier, butiker och förädlare hör till de som kontrolleras. För att bli aktuell för Demeter-märkningen måste vara kontrollerad enligt EU:s förordning för ekologisk produktion. FS EU-blomman är Svanens motsvarighet i Europa. Demeter är ett internationellt nätverk och som i Sverige representeras av Svenska Demeterförbundet. För att en vara ska få ha demetermärket måste den vara 90 procent biodynamiskt och 95 procent ekologisk odlad Demeter är ett EU-Blomman, eller EU Ecolabel, är EU:s officiella miljömärkning och omfattar produkter (t ex diskmaskiner, glödlampor och textiler) samt tjänster (t ex logi). EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen, det vill säga att produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv,

Demeter - miljösymbolen för biodynamisk mat

  1. Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller även för en biodynamisk. Utöver detta finns regler för ett resursbevarande kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning balanserar varandra för att så långt som möjligt skapa en självförsörjande gård där hela gården certifieras
  2. Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling. Det betyder till exempel att inga kemiska bekämpningsmedel eller GMO- grödor är tillåtna, och att husdjuren främst ska matas med ekologiskt foder
  3. Demeter Demeter är ett interna-tionellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. Kontrollen utgår från EU:s förordning för ekologisk produktion, men Demeter certifierar inte enskilda produkter utan kräver att hela gården har ett utvecklat kretsloppstänk. Domstein miljögarant

Guide till miljömärkningar - Växthuseffekten

Hej Får man räkna Demeter certifierade produkter som godkända råvaror som KRAV certifierad restaurang? KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djurvälfärd, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan Demeter. Framtidens skull. Hem; Utfodring för stora vuxna hundar. mars 18, 2021 Administratör. Friska leder och perfekt vikt är viktigt för alla stora hundar, men inte alla stora vuxna hundar har samma näringsbehov..

Din guide i djungeln av miljösymboler - En miljon små ste

Miljömärkning visar att en vara eller tjänst producerats i enlighet med vissa kriterier som ställts upp av en organisation eller stat. Man menar att märkningen hjälper konsumenter att göra inköp som man påstår är bättre för miljön. Det handlar dels om privatpersoner, men är också tänkt att fungera på en större skala för kommuner, företag eller länder Den internationella certifieringen Demeter bildades 1928 i syfte att bidra till att skapa ett sunt jordbruk för framtiden. Certifieringen vill ge bönder och bearbetningsföretag riktlinjer för att skapa hälsosamma livsmedel av distinkta smaker samt forma en framtid värd att leva för www.demeter.nu : MSC, Marine Stewardship Council MSC är en miljömärkning av fisk och skaldjur. MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske och garanterar att fisken inte kommer från ett överfiskat bestånd. Fisket som fisken kommer ifrån måste ha en minimal inverkan på det marina ekosystemet och förvaltas på ett hållbart sätt KRAV-märket visar att en vara är ekologisk och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt bättre arbetsvillkor

Miljömärkning och certifiering för kläder och tillverkning av tyger Väntar på att få sin Demeter certifiering; Skördad under tidig säsong; Pressad samma dag som oliverna skördas; Utan tillsatser; Utan mellanhänder Runåbergs fröer saluför utvalda och väl testade frösorter för nordiskt klimat, med speciell tonvikt på gamla fina standardsorter Demeter. Står för biodynamisk och ekologisk odling. Skiljer sig från KRAV genom att biodynamiska preparat ska användas på fälten och vid kompostering. Gården ska vara självförsörjande på kompost, gödsel och djurfoder. Har minskat i betydelse i takt med att KRAV vuxit. › Läs mer på Svenska Demeter Förbundets hemsida . EU-ekologisk Demeter 0,9 % ökotex 0,6 % Kung Markatta 0,6 % MSC 0,5 % energy Star 0,3 % Blå engel 0,3 % Andra märken 7,0 % MIljöMäRKNING- STATISTIK FRÅN VARUMäRKeSUNDeRSöKNING I SVeRIG

Demeter miljömärkning, demeter är en märkning för

  1. Sköts av Miljömärkning Sverige AB som bl a ägs av staten. ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval. Alla Maxi- Kvantum- och Supermarketbutiker strävar efter att vara Svanenmärkta
  2. Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas
  3. Vi tittar på filmen: Miljömärkning - vägen till en renare värld och miljö som ligger ute på SLI och pratar sedan om filmen. Vilka miljömärkningar finns det och på vilka olika produkter kan vi hitta dem. Sedan tittar vi vidare på filmen: Rebellen om miljö som också finns på SLI
  4. är ingen miljömärkning utan betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Observera att detta inte är en tredjepartscertifiering. Demeter
  5. Miljömärkning Sverige AB, som ägs av staten, utför kontrollerna i Sverige Mer information på www.svanen.se MILJÖMÄRKEN PÅ MAT DEMETER Produkten är ekologisk i enlighet med bestämmelserna i EU:s regelverk samt egna kriterier. Produktionen sker enligt den bio-dynamiska metoden som bl.a. innebär att hela gården måste läggas om

Märkningar - City Gros

Demeter, Demetermärket, Biodyn flower Symbolen är EU:s miljömärkning på konsumentvaror (förutom livsmedel och läkemedel) och tjänster. Lagligt krav? Nej. Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap? Symbolen får användas i alla EU-medlemsstater Miljömärkning av kläder Demeter, Soil Association, Organic Exchange, Trygg Textil. Fair Wear Foundation m.fl. Hela rapporten Gröna trådar av Sveriges Konsumenter Stor etik- och miljögenomgång av den svenska klädbranschen I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet som också är den organsiation som utfärdar certifieringen. EKO-certifikat: HF Gruppen AB / Knackebrodonline är en certifierad webbutik att bedriva onlineförsäljning av ekologiskt knäckebröd enligt Rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007

Demeter. Svenska Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar biodynamisk växtodling, djurhållning, slakterier, Produkterna måste uppfylla vissa miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm Demeter. 16 . 5.2 . Livsmedel och miljöpåverkan . 18 . 5.2.1 . Kött och animalier . 18. 5.2.2 . Fisk och skaldjur . 19 . 5.2.3 . Potatis personer om svenskarnas attityd till miljömärkning och vissa specifika livsmedel. Vilken visade att mer än hälften av testpersonerna var positiva till en miljömärkning. Naturskyddsföreningens miljömärkning som gäller för bl.a. Livsmedelsbutiker, energi, textiler, kemikalier, transporter, blomsterbutiker och papper. • Demeter. Utgångspunkten är den biodynamiska metoden så som den har utvecklats utifrån de

Har du koll på ekomärkningar? - Svemester - Hemester

Demeter (ny) 16. ICA Gott liv Dessa har delvis olika bakomliggande budskap. De flesta är miljömärken men några har ett häl-sobudskap (Nyckelhålet och ICA Gott Liv) eller miljömärkning (enligt Liljenstolpe & Elofsson 2009). Inget av märkena har ett helt enkelt bud Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i. miljömärkning i alla kontakter med samarbetspartners och bokningar till arrangemanget visar du att ett medvetet miljöarbete är viktigt. Demeter EU-ekologiskt Fairtrade KRAV Rainforest Alliance Svenskt Sigill UTZ Miljöhänsyn Ekologisk odling Uppmuntras och generera MSC miljömärkning för vildfångad sjömat Marine . Demeter-produktmärket och Ekoenergi-märket, som är ett miljömärke för elavtal som omfattar hela den europeiska kontinenten ; Miljömärkning av andra saker än mat görs i Sverige av bland andra Svanen och Bra Miljöval Större delen

Demeter är en organisation för biodynamisk odling i Sverige. Organisationen kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Astma- och Allergiförbundets märkning har som syfte att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som kan vara bra ur allergisynpunkt Genom en miljömärkning kan restaurangen på ett enkelt sätt förmedla att de arbetar hållbart till sina matgäster. Ingen av restaurangerna var bekant med märkningen Green Key*. Har restaurangen någon miljömärkning, t.ex KRAV, MSC eller Svanen? Nej, ingen Diagram 3. Förekomst av miljömärkningar på inventerade restauranger och caféer

miljömärkningarna KRAV, EU-ekologiskt, Demeter och MSC. Vi frågade även efter rättvisemärkt, Fairtrade. Ett 60-tal restauranger och caféer i Sigtuna kommun kontaktades med ett mejl i juli månad. Av dessa fick drygt hälften, företrädesvis lunchrestauranger, ett personligt besök av Eva eller Tove Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT2013 En märklig informationsbrist o Hur håller du koll på djungeln av miljömärke - organisk, Demeter, Biokreis. Bild 2 av 12. EU-biosjgel. EU-bredden, den nya organiska logotypen har trätt i kraft sedan juli 2010. Nackdel: Ekologiska bönder är mindre ofta och strikt kontrollerade än tidigare. Bild 3 av 12. Miljömärkning av E GOTSInternationell miljömärkning för naturfiber.Reglerar begränsningen av skadliga ämnen ochutsläpp i hela produktionskedjan.Certifieringen baseras på två huvudprinciper.Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifieratekologiskt odlade enligt EU-direktiv ochdet krävs kontroller under hela produktionskedjanav den ekologiska bomullen

EU-lövet EU:s officiella miljömärkning med samma kriterier i alla EU-länder.Produkterna granskas från råvara till avfall och miljöhänsynen skavara god EU-LÖVET. För att få använda EU:s märkning för ekologiska produkter krävs att produkten är tillverkad av ekologiska råvaror och att tillverkningsprocessen uppfyller EU:s krav Miljömärkning av EG. Sedan 2001 garanterar staten organisk tätning som de produkter som det är emblazoned, ansluta sig till EU: s ekologiska förordning. Tätningen betraktas som minsta standard. Bild 4 av 12. Naturland. Naturland: en av världens största ekologiska jordbruksföreningar Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen EU-lövet Sedan 1 juli 2012 måste alla varor som är ekologiska och producerade inom EU vara märkta med EU-lövet

Är Demeter en godkänd certifiering inom KRAV-certifierad

Källa: Jordbruksverket 5 Miljömärkning För att ett livsmedel ska få en miljömärkning krävs en certifiering som innebär att man följer de regler som gäller för märkningen. Särskilda kontrollorganisationer kontrollerar och godkänner. Mest känd är KRAVmärkningen Demeter är en internationell märkning. www.demeter.nu. 30. SVANEN är en gemensam nordisk miljömärkning som finns på bland annat tvättmedel,. Bose biosystem. Vi hjälper dig jämföra produkter, priser och återförsäljare online Levererar förstklassigt surroundljud för hemmabiosystem med högtalare från Bose.Våra eleganta smarta högtalare ger en uppslukande film- och TV-upplevelse och smälter in perfekt i alla hem Hos Elgiganten hittar du allt du behöver till förstklassig hemmabio 240 260 i.t.c 50 a) SIS Miljömärkning, februar 2005. b) Danmarks statistikbank, 1997 data hentet fa Bakgrunnsdokumentet for hygieneprodukter, versjon 4. c) Tall har ikke vært tilgjengelig. d) AC, Nielsen, Finland Oy 2006. e) Stiftelsen Miljömerkning, Norway, 2000, data hentet fa Bakgrunnsdokumentet for hygieneprodukter, versjon 4

Demeter - Framtidens skul

Norden 1989-: Bildat på initiativ av Nordiska Ministerrådet. Myndigheter, konsumentorganisationer, naturvårdsorganisationer, handel och industri i samverkan. Miljömärker dagligvaror (ej livsmedel) mot avgift, i Sverige hanterad av SIS Miljömärkning. (Fungerande länk oktober 2010 DEMETER innebär att varan är producerad. enligt regler för biodynamisk. odling och djurhållning. Demeter är. miljömärkning som fi nns på bland. annat tvättmedel, pappersprodukter och. bilvårdsprodukter. www.svanen.nu. och el. BRA MILJÖVAL är Svenska Naturskyddsföreningens Andra märkningar, t.ex. KRAV och Demeter (biodynamisk odling). Guide: Vad betyder miljömärkningen. Du vill köpa ekologiskt och hållbart men fastnar i djungeln av olika märkningar. EU Ecolabel är EUs gemensamma officiella miljömärkning

Märkningar som guidar rätt | ICA

Miljömärkning av varor definieras vanligtvis i tre typer av märkning; Typ I är miljömärkning i form av kort text eller symbol. Märkningen är certifierad av en tredje part. Typ II är producenters och marknadsförares egna påståenden om varans miljöegenskaper uttryckt i ord eller symboler s.k. egendeklarationer Bra Miljöval eller Svanen Fullblodsekologen: Svanen VS Bra Miljöva . Svanen är Nordens gemensamma miljömärkning och till skillnad från Bra Miljöval ställs även krav på kvalitet och funktion, att en produkt verkligen gör det den säger att den ska göra

Vanliga certifieringar är Europalövet, Krav, Demeter och Ecocert som ska synas tydligt på flaskan. Prova: Reichsrat Von Buhl Reisling Trocken 2016, nr 72093. 129 kronor. Fast sortiment. Ren, krispig och frisk riesling från Pfalz i Tyskland Utredningen lämnade i januari 2001 delbetänkandet Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster ().. FRIJA överlämnar härmed slutbetänkandet Märk - värdig jämställdhet (SOU 2002:30).. Malmö i mars 2002 . Eva Eriksson /Eva Schöme

Miljömärkning - sweetkids

Demeter märket. Demetermärket är ett märke, som sätts på livsmedel, KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning av livsmedel. KRAV-märket anger att en produkt är gjord på ekologisk grund med särskilt höga krav på djurskydd, hälsa, socialt ansvar och miljöpåverkan kraven för oberoende miljömärkning där sådan finns. 2.2.1 Andel miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel som köps in (Bra Miljöval, Svanen, EU-blomman). 2.2.2 Andel datorer utan bromerade flamskyddsmedel (Svanen eller TCO-märkta inklusive svanmärkta moderkort) som köps in Demeter Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning på uppdrag av regering och riksdag. Svanen finns inom cirka sextio olika produktgrupper. I Svanenkriterierna finns även funktionskrav • Demeter. Svenska Demeterförbundet är en kon-trollorganisation för Biodynamisk odling i Sveri-ge. Den kontrollerar och auktoriserar växtodling, Miljömärkning av livsmedel och andra jordbruksprodukter. Omfattar hela kedjan från rå-varuproduktion till konsument

Miljömärkning på livsmedel - MUMS Miljöma

Välj gärna klimatsmarta förpackningar och håll utkik efter miljömärkning på Systembolaget. Från och med nu kommer till exempel alla CHILL OUTs vinflaskor vara i ett material som kallas rPET. Det innebär att flaskorna inte bara går att återvinna (som vanlig PET), utan också att de från början är gjorda av återvunnen plast ekologiskt vin Hållbarhet miljömärkning naturvin sustainable. Nyheter Ekologiska Barrels & Drums - en fransk succé och med skörden 2014 är Musella certifierade för både ekologisk odling enligt Ecocert och biodynamisk odling enligt Demeter. 6 april, 201

Mat - verksamt.s

Superlista på ekologiska webbplatser! Shopping: www.ethicalsuperstore.com - Fair trade, eco-freindly and organic shopping. www.gemenskapgron.se - Nordens största ekovaruhus på nätet. www.ecoshopping.se - Ekologisk, etisk och klimasmart shopping. www.ekologiskabyggvaruhuset.se - Ekologiskt byggande av passivhus Av de 231 kronor som ev. Nike eller Puma tar går ungefär 59:90 kronor till marknadsföring och Nikes företagsvinst blir ungefär 94:50 kr. Så här kan det se ut i uppdelningen, om vem som får biten av kakan. Grundaren till Nike och idag även företagets VD, Phil Knight, är ingen fattiglapp

Miljömärkning - Wikipedi

Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Allt KRAV-kontrolleras minst en gång om året av revisorer från oberoende certifieringsföretag Certifiering, konkurrens och handel En rapport skriven av Anna Andersson och Joakim Gullstrand på uppdrag av Konkurrensverke Demeter är en märkning för biodynamisk odling som är en typ av ekologisk odling. Märkningens krav bygger på EU:s regler för ekologisk produktion. Utöver dem ställer Demeter krav på hänsyn till samspelet med naturens cykler och rytmer i odlingsplaneringen. I Sverige står svenska Demeterförbundet bakom märkningen ; dre mängd mat Download Citation | On Mar 9, 2011, Elisabeth Raihle and others published Hållbara livsmedelsinköp för restaurang - En undersökning av leverantörer i Götebog | Find, read and cite all the.

Hallbarhetsskola

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. Nyckelhålsmärka livsmedel ska uppfylla ett eller flera av dessa villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ: mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker,. Vit fisk är ett hälsosamt och bra matval 8 januari: Vi leker just nu med mänslighetens framtid Hållbar livsstil handlar idag om folkets kraft och vilja att förändra. Under förra året startades två upprop och nätverk för att. Demeter. En kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Demeterförbundet kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, förädling, slakteri, grossister, importörer och livsmedelsbutiker. Om en produkt är demetermärkt betyder det att råvarorna den innehåller är minst 90 % biodynamiskt och minst 95 % ekologiskt odlade Etiketter: Miljö, Miljömärkning. lördag, juni 13, 2009. Nu finns Milda eko. Den nya KRAV-märkta varianten av Milda margarin, Milda eko, lanseras med en egen kampanj-webbplats. Saltå Kvarns russin är de första biodynamiska i livsmedelshandeln och är både Krav-märkta och Demeter-märkta

Goda juicer. I affären hittade jag häromdan Saltå kvarns härliga juicer. Jag testade Fruktkick som var riktigt god. Det skadar ju inte heller att det är 100 % frukt och grönsaker och inte en tillstymmelse av läskiga E-ämnen. Juicen är också både KRAV- och Demetermärkt The EU organic logo gives a coherent visual identity to European Union produced organic products. This makes it easier for consumers to identify organic products and helps farmers to market them across the entirety of the EU. The organic logo can only be used on products that have been certified as organic by an authorised control agency or body DEMETER innebär att varan är producerad. enligt regler för biodynamisk. odling och djurhållning. Demeter är. miljömärkning som fi nns på bland. annat tvättmedel, pappersprodukter och. bilvårdsprodukter. www.svanen.nu. och el. BRA MILJÖVAL är Svenska Naturskyddsföreningens EU-ekologiskt är EU:s märkning för ekologiska livsmedel. Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i linje med EU:s förordning för ekologisk produktion. KRAV. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg,. Certifikat EU Ekologisk hantering

Den miljömärkning som återfinns på livsmedel avser ekologiskt odlade livsmedel. Av detta följer att endast produkter som är märkta med symbolerna KRAV eller DEMETER - eller i enlighet med EG-förordningen försetts med ett kontrollnummer - får benämnas som ekologiska EU-blomman, egentligen EU Ecolabel, symbol för EU-ländernas gemensamma miljömärkning, instiftad av Europeiska gemenskapernas råd. (14 av 102 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in Det kan vara svårt att hålla reda på alla olika miljömärkningar och veta vad de står för IFOAM - Organics International började i Versailles, Frankrike, den 5 november 1972 under en internationell kongress om organiskt jordbruk som anordnades av den franska jordbruksorganisationen Nature et Progrès .Den avlidne Roland Chevriot, ordförande för Nature et Progrès , tog initiativet.Det fanns 5 grundande medlemmar som representerade olika organisationer: Lady Eve Balfour som.

Ekomatsedeln - Märkningar på ekologisk ma

Demeter-merket har vært registrert i Norge siden 1951. Biologisk-dynamisk Forening har varemerkeregistrert Demeter i Norge, og gjennom Demeterforvaltningen samarbeider vi med Demeter International om revidering og utvikling av regelverk. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ma Internationell miljömärkning för el som kommer från förnybara energikällor; Stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder; Rekommenderas av de internationella standarderna US Green Building Council, Carbon Disclosure, Project CDP & Greenhouse Gas Protoco ; Fack och miljöorganisationer på kollisionskurs om flygjobb Du får också en rad handfasta tips på hur du kan tänka när du planerar dina inköp och handlar mat, en guide till miljömärkning, kockens tips för enklare matlagning, Demeter är en benämning på ett slags certifikat att en produkt är biodynamiskt odlat

Ds 2002:51. EG-fördragets regler om statligt stöd. Arbetsgruppens slutsats är att en nedsättning av mervärdesskatten för ekologiskt producerade livsmedel bör anses vara en generell åtgärd som inte omfattas av de begränsningar som följer av EG-fördragets bestämmelser om statliga stöd. Administration, kontroll m.m News, environmen Grekerna offrade just korn till Demeter, sädens gudinna. I Norden lär korn ha odlats redan 2000 år f Kr. Namnet på korn var då bjugg, som betyder det odlade. Danskan och norskan har kvar det gamla ordet för korn. ungefär som annan miljömärkning