Home

Vad är inflation

Innebörden av begreppet inflation är en ökning av den allmänna prisnivån, vilket påverkar hur mycket dina pengar räcker till. Inflation gör alltså att dina pengar minskar i värde och du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar Inflation innebär fallande penningvärde vilket leder till ökning av den allmänna prisnivån. Inflation uppstår på två sätt; genom efterfrågan och ökade kostnader. Efterfrågeinflation uppstår genom att efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster Inflation innebär att priserna stiger så att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Motsatsen till inflation kallas för deflation och innebär att priserna istället sjunker Vad är inflation? Inflation uppstår när den allmänna prisnivån i samhället stiger i snabbt takt. När inflation råder urholkas värdet på en valuta på grund av ökade priser på varor och tjänster

Så här får du A i samhällskunskap, historia och religion

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare samtidigt som köpkraften minskar. En okontrollerad inflation kan uppstå då efterfrågan är större än utbudet under en längre tid. Då stiger priserna och varorna blir dyrare Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde. För företagar Förklarar inflation och varför det är bra med låg och stabil inflation. Kategorier: Penningpolitik. Email. Dela via email - Öppnas i ny flik. facebook. Dela på Facebook - Öppnas i ny flik. Linkedin. Dela på LinkedIn - Öppnas i ny flik. twitter

Inflation, vad är det? En bättre framtid Swedban

Inflation - Vad är inflation? - Visma Spc

 1. skar
 2. i perioder av inflation. Ekono
 3. · Se och lär hur pengar blir
 4. dre för en euro i dag än du fick i går. Med andra ord

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är ökning av penningmängden. När penningmängden ökar kraftigt så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta. För att en inflationsimpuls skall övergå i stadigvarande inflation måste den eller de som har möjlighet att skapa mer pengar. Inflation är att staten skapar fler pengar ur tomma intet och ger bort dem till sina kompisar. Så då bjuder politikernas kompisar upp priserna på det du hade velat köpa med det som du verkligen arbetat ihop och sparat. Om du är en attraktiv arbetskraftsenhet för dem, som vi hette i Sovjetunionen, så kan de möjligen bjuda upp även din.

Inflation innebär en ihållande ökning av den allmänna prisnivån och ett fallande penningvärde. Detta gör att varor och tjänster blir dyrare, och att köpkraften helt enkelt minskar. Den ursprungliga definitionen av inflation är ökning av penningmängden - för när penningmängden ökar (kraftigt) så minskar i regel penningvärdet Inflation innebär att värdet på pengar successivt sjunker. Det leder till att du om ett år kommer betala mer för en vara än vad du betalar idag. I den här artikeln förklaras vad inflation är, hur det uppstår och om det är bra eller dåligt med inflation. Inflation innebär att värdet på pengar urholka Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger i ekonomin, eller enklare uttryckt, att de varor och tjänster vi konsumerar blir dyrare. På många håll i världen har inflationen under senare år varit låg, särskilt under coronakrisen 2020 Många rätt om inflation i förra veckans quiz. Publicerad och färdigställd torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 10:30. Vad den svenska inflationen var i september hade de flesta spelare koll på. Men vad det tyska ZEW-indexet mäter var det desto sämre med. Här går vi igenom de rätta svaren på förra veckans quiz. Observera att.

Inflation - Ekonomifakt

Stål är upp 180 procent jämfört med förra året så det är inte inflation utan hyperinflation, konstaterar vd Nico Delvaux i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för det tredje kvartalet. Låsbolagets resultaträkning var i stort i linje med analytikerkårens förväntningar Vad är inflation? Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån på tjänster och varor under en viss tidsperiod. Den speglar köpkraften och har både positiva och negativa effekter på ekonomin, samt kan därmed yttra sig samtidigt. När inflation uppstår så minskar penningsvärdet, detta samtidigt som penning-mängden ökar Men vad betyder det egentligen? Kortfattat kan inflation beskrivas som att värdet av pengarna minskar. Ett annat sätt att uttrycka det är att de allmänna priserna höjs, det blir dyrare att köpa varor och tjänster. Dock är det viktigt att särskilja inflation från prisökningar på enstaka varor och tjänster, så kallade.

Tack för inbjudan att komma hit och tala under rubriken Vad händer med inflationen och räntan?. Innan jag kommer in på den aktuella penningpolitiken tänker jag blicka tillbaka eftersom det är fem år sedan inflationsmålet beslutades Vad är inflation? Med inflation menas att mängden pengar i ett land har ökat. Man har helt enkelt tryckt fler sedlar. Om det finns fler sedlar i omlopp så minskar generellt värde av varje sedel. Det betyder att en annan definition för inflation kan vara att pengavärdet har minskat. Mängden pengar har ökat, men dess värde har minskat Inflation är när pengarna minskar i värde. Inflation betyder att så gott som alla priser ökar och att man kan köpa färre varor för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Enklast kan det beskrivas som att om man alltid handlar samma korg med varor i affären och det totala priset för den stiger så handlar det om inflation Inflation är penningvärdesförsämring. Låt oss först se vad inflation är. Nationalencyklopedin förklarar så här: Inflation (likabetydande eng. inflation eg. 'uppblåsning', av lat. inflatio, av inflo 'blåsa upp', 'komma att svälla'), fortgående ökning av den allmänna prisnivån.. 11.1 Vad hundra kronor varit. Inflation kan uppstå av många olika anledningar. Det kan vara att ett lands centralbank har tryckt för mycket sedlar, det vill säga ökat penningmängden för mycket. En annan orsak kan vara att efterfrågan på varor och tjänster är ovanligt stor, större än företagen hinner med att möta, vilket leder till högre priser

Inflation - Vad är inflation och hur påverkar den min ekonomi

Så vad är inflation? Inflation betyder att pengar tappar i värde. I praktiken kan du tänka att om du har 100 000 kr ståendes på en bank utan ränta när vi har 1% inflation, så blir dina 100 000 kr 1000 kr mindre värda Det är 2375 kronor mer än vad du satt in. Genom att investera dina pengar har du kringgått inflationens negativa effekt, och istället ökat värdet på dina pengar. Inflation är lite krångligt och därför är det inte så konstigt om man inte har full koll på hur det funkar

Inflation Samhällskunskap SO-rumme

 1. Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830-. Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600-1 700 försäljnings­ställen i landet. Dessa priser representerar vad den.
 2. Detta är vad som inträffade i Sverige på 70-talet och som kom att kallas oljekrisen. Sambandet: arbetslöshet kontra inflation är för det första skillnaden mellan faktisk och förväntad inflation och för det andra arbetslösheten enligt honom
 3. Vad väldigt få länder har tolerans för i den här delen av cykeln är mycket högre räntor i spåren av ökad inflation. Staters och hushålls skulder är så höga på många håll att större ränteuppgångar skulle innebära allt för stora räntekostnadsökningar för statsbudgeten
 4. Inflationen eller prisstegring orsakas antingen av ökad efterfrågan eller ökat kostnadstryck. Läs mer om vad som driver inflationen här
 5. har till exempel den amerikanska regeringen i årtionden tryckt upp mer pengar än vad konsumenterna faktiskt behöver
 6. ella räntan blir högre i ett normalläge, och det ger i sin tur utrymme för kraftfullare räntesänkningar om inflationen blir för låg. Det är ett skäl
 7. Men vad är inflation och vad är inte det? Här kommer två exempel: Om det skulle vara svårare att få tag på en viss vara (till exempel olja) och priset höjs på grund av detta, räknas det inte som inflation. Detta kallas istället för en relativprisförändring
Signaler från universum bekräftar 40 år gammal teori | SVTDen kostsamma värnskatten

Konkurrensen mellan skolor skapar betygsinflation, men det faktum att det är svårt att hitta ett objektiv mått på kunskap, gör det svårt att mäta förekomsten av betygsinflation, konstaterar Jonas Vlachos i studien Betygens värde: En analys av hur konkurrens påverkar betygsättningen vid svenska skolor, gjord på uppdrag av Konkurrensverket Inflation är på allas läppar. Men hur går det egentligen till när den mäts och vad ingår och inte? Och varför siktar centralbankerna på just 2 procent? Di frågade SEB-ekonomen Marcus Widén, med en bakgrund på SCB:s prisenhet och i KPI-nämnden Vad är inflation? Vi hör denna term mycket i nyhetsbulletiner såväl som i vardagssamtal. Och ändå vet många inte den exakta definitionen av detta koncept eller förväxlar det helt enkelt med, med andra ord. I den här artikeln kommer vi att berätta vad som menas med inflation och vilken typ av hot det kan utgöra för staten Inflation speglar den ökade kostnaden för varor och tjänster i en ekonomi. Eftersom detta leder till att varje enhet av ekonomins valuta är värd mindre i varor och tjänster kan man också se inflation som en devalvering av valutan Vad inflation är. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån i samhället som påverkar pengars värde. Det innebär alltså att man får ett mindre antal av samma varor för samma summa pengar än man kanske fick innan inflationen. Bara för att en eller ett par varor stiger i pris är det inte inflation

Vad är inflation? Definition och förklaring Fortno

 1. Stagflation är hög arbetslöshet och stagnerande ekonomi i kombination med en inflation. Exempel på stagflation är vad som inträffade under den stora depressionen på 1960-70 talet, en dålig ekonomi i kombination med höjda oljepriser. Konsumentprisindex
 2. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma folk vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera
 3. skar alltså i värde. det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden. Inflation kan uppstå på flera sätt. några av dessa är genom ökade kostnader eller genom ökad.
 4. skar och det kan även vara förknippat med hög arbetslöshet
 5. rör sig ut ur en inflationsdrivande tid och in i en period där det finns
 6. skar alltså i värde. det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden
 7. Tack för inbjudan att komma hit och tala under rubriken Vad händer med inflationen och räntan?. Innan jag kommer in på den aktuella penningpolitiken tänker jag blicka tillbaka eftersom det är fem år sedan inflationsmålet beslutades

Inflation utan lönehöjningar - vad händer då? Nationalekonomi. Har fått för mig att man ofta kopplar ihop lönerna och inflationen men vad händer om lönerna inte hänger med och vi skulle få någon form av hyperinflation Vad vi vill ha är i stället en moderat och stadig inflation vilken gör att räntorna kan hållas låga. I ett sådant läge stiger aktiekurserna normalt både nominellt och reellt. Det går att delvis skydda aktieportföljen mot inflation. Det klassiska sättet är att köpa guld Vad är monetär inflation? Monetära inflationen är en situation där en nation upplever en ökning av penningmängden som finns tillgänglig. Vid ett tillfälle var termen inflationen anses vara synonymt med monetär inflation. I vissa länder runt om i världen är detta fortfarande är fallet. Ekonomer i andra länder tenderar att skilja.

Inflation är penningvärdesförsämring. låt oss först se vad inflation är. nationalencyklopedin förklarar så här: inflation (likabetydande eng. inflation eg. 'uppblåsning', av lat. inflatio, av inflo 'blåsa upp', 'komma att svälla'), fortgående ökning av den allmänna prisnivån.. 11.1 vad hundra kronor varit Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en situation då både inflationen och arbetslösheten är hög. Begreppet har bildats genom en sammanslagning av stagnation och inflation.. Stagflation är när ökad inflation sammanfaller med försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet, vilket skedde för första gången i världsekonomin under 1970-talet

Båda dessa upptäcker (inflation och gravitationsvågor) är, om de bekräftas, av nobelprisklass. Vad man gjort är att man har mätt cirkulärpolarisationen av den kosmiska bakgrundsstrålningen (se nedanstående bild) med ett teleskop (BICEP2) på sydpolen Cost-push inflation och demand-pull inflation kan båda förklaras med våra fyra inflationsfaktorer. Kostnadsdriven inflation är inflation orsakad av stigande priser på insatsvaror som orsakar faktor 2 (minskat varuutbud) inflation. Efterfrågan på inflation är faktor 4-inflation (ökad efterfrågan på varor) som kan ha många orsaker

Vad orsakar inflation? Inflation är ju per definition en höjning av prisnivån i en ekonomi, mätt med en vald varukorg. Så det vi måste fråga oss är, varför höjs priserna, eller varför höjer företagen priserna? Prishöjningarna kan ske inom olika branscher, vilket ger olika tyngd i varukorgen som används för att beräkna inflation. Vad är Cost-Push Inflation och Demand-Pull Inflation? 08 Apr, 2019. Vad är inflation? 15 Feb, 2019. Hur en ekonomis hälsa mäts. 25 Jul, 2018. De ekonomiska kostnaderna för inflation. 04 Mar, 2019. Vilka är utgiftskategorierna för bruttonationalprodukten? 05 Feb, 2018 Investera i aktier. Det är den enda vettiga hedgen egentligen, kanske kryptovaluta om du är lite mer riskbenägen. Ett bra alternativ är ju att dra ner i USA då du har typ 75% där om du räknar med de globala. Om du tror på amerikansk inflation så kan du ju tex korta dollarn, för den kommer ju att sjunka i så fall

Vad betyder Inflation? - hur uppstår inflationen

Stuckatur – Vilken typ väljer du? | An Interior Affair

Inflation är på väg upp - vad innebär detta för råvaror

Vad är inflation? Podcast Samhällskunskap SO-rumme

Konjunktur är knepigt att mäta, men BNP (bruttonationalprodukten) är ett rimligt sätt att sätta en siffra på ekonomin. Är det högkonjunktur köps och säljs det nog en massa varor och tjänster, och då är BNP-siffran hög. Tvärtom gäller i lågkonjunktur. Inflation är helt enkelt att pengar förlorar sitt värde med någon viss takt Vad är inflation? Med inflation menas en generell ökning av prisnivån. Det innebär att priser på varor och tjänster i ekonomin ökar, utan att deras värde har förändrats. Prishöjningar på enskilda varor, eller engångshöjningar av den allmänna prisnivån, är inte inflation I dagens avsnitt intervjuar vi David Vestin som är forskare och senior rådgivare på Riksbanken. Det är ett längre och förhoppningsvis allmänbildande avsnitt som berör allt från; vad är pengar? och hur skapas pengar? till betalsystemet RIX, e-kronor, skillnaden på centralbankspengar och affärsbankspengar, Sveriges guld- och valutareserv, inflation och mycket annat kul Vad är skillnaden mellan industriell och politisk revolution? En politisk revolution, är en omvälvning som regeringen byts ut, eller statsskick ändras, men i vilken egenskap förbindelser huvudsakligen lämnas intakta. Industriella revolutionen var en period från 18 till tidigt 1800-tal där stora förändringar i

Vad är egentligen inflation? Financer

Efterfrågan styr hur hög eller låg arbetslöshet det är. Philliurvan, sambandet mellan inflation och arbetslöshet, är det inflation är det mycket jobb, liten arbetslöshet. Det finns exempel på när Philiurvan inte har stämt, två exempel. Tyskland efter första världskriget, hyper inflation men ingen hade jobb Vad är inflation? Swedbank Sverige. 26 maj 2020 · På under fem minuter förklarar och guidar våra experter dig kring ekonomi, den här veckan pratar vi om vad inflation är och varför du behöver bryr dig om det. Lyssna på podden Låt oss prata. Sveriges inflation är en av de lägsta i världen de senaste tjugo åren, men granskar vi prisökningarna inom servicesektorerna blir bilden helt annorlunda. Tappar i värde. Vad är egentligen inflation? Första gången jag kom i kontakt med begreppet, som liten pojke, hade jag fått en tiokronorssedel i min hand Vad är inflation? Hur kan man stävja en lågkonjunktur? Staten kan stimulera ekonomin i en lågkonjunktur, till exempel genom ökade transfereringar till hushåll eller kommuner. Men det är ganska svårt att styra, för det är lättare att komma överens om stimulanser än åtstramningar, vilket historiskt ofta lett till svaga statsfinanser Vad som menas med att låta pengarna behålla sitt värde är att ha en låg och stabil inflation. Då ökar chansen att få en ökad ekonomisk tillväxt. Riksbanken har ett inflationsmål på två procent och det betyder att priserna ska höjas med två procent varje år

Vad är inflation egentligen? Definition av inflationen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är absurt att argumentera för att det finns ett överskott på arbetskraft i USA och ekonomin är mer sårbar för inflation än vad många tror. Det sade USA:s tidigare finansminister Lawrence Summers på fredagen, enligt rapportering från Bloomberg News Vad är nationalekonomi? Många förknippar nationalekonomi med frågor om ekonomisk tillväxt, konjunktursvängningar, inflation och räntor - frågor ofta tas upp i media. Men nationalekonomi består av mycket mer. Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser Vad är reallön? 13 september 2019 Vad är reallön? Reallön är skillnaden mellan löneutveckling och inflation - alltså ett mått på hur mycket av löneökningen som blir kvar i plånboken sedan man räknat bort inflationen. Lön & löneutveckling. Konjukturlönestatistik Fråga: Vad är skillnaden mellan deflation och inflation? Svar: Inflationen du märker att ergänend ännu till en bra beskrivning av @Kalama, som en låg Infaltionsrate av ca. 0,5-2,0% i princip är önskvärt, eftersom av prisökningar, framsteg i ekonomin är nödvändigt

Deflation betyder att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Priserna har under en längre period sjunkit. Detta beror på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land. Vid deflation sjunker tempot i ekonomin. Vid deflation minskar tillväxten i landet. Det innebär att BNP - bruttonationalprodukten - ökar långsammare än. Vad är livsstilsinflation? Uppdaterad 18 augusti 2020. Artikeln innehåller reklamlänkar. Ju längre man kommer i karriären och börjar tjäna mer och mer pengar, desto lättare blir det att råka hamna i livsstilsinflation — ett bottenlöst hål av utgifter och stress Vad är nationalekonomi? En vanlig uppfattning om nationalekonomi är att det innefattar frågor som ekonomisk tillväxt, konjunktursvängningar, inflation och räntor. Detta är en korrekt uppfattning men nationalekonomi är så mycket mer. Nationalekonomins fokus är att studera hur samhället använder sina resurser och hur man med. Men i sverige så vet inte skatteverket vad inflation är för något, detta ord finns inte med i deras vokabulär. Så vinsten som skattas är 14,8 miljoner när fastigheten såldes för 15 miljoner. Gå till inlägget. I de flesta fallen har det nog renoverats och byggts om/till på över 100

Vad de gjorde där kunde jag inte längre förstå, för byn hade kollapsat. Den var hopplöst borta och skulle aldrig komma åter. Det fanns inget längre där att göra. För byn hade drabbats av det ingen av oss då förstod vad det var: inflation Vad? En kryptovaluta är en digital valuta som precis som vanliga valutor kan användas för att köpa varor och tjänster. Till skillnad från till exempel SEK/USD/EUR så har en kryptovaluta ingen riksbank/centralbank som kontrollerar valutan, istället är det kod som är öppen för alla att se och nätverket backas av människor runt om i världe Inflation handlar om stigande priser på varor och tjänster. När en ihållande allmän prisstegring gällande varor och tjänster sker över viss tid pratar man ofta om inflation. Inflationen innebär att man får mindre för sina pengar, att pengarnas värde minskar och att tjänster blir dyrare. Vad styrs inflationen av Vad är inflation? Sveriges Riksban . Vad är hyperinflation? Hyperinflation är när det är mycket mycket hög inflation. Man brukar prata om ca. 50% inflation per månad. Det beror ofta på en total kollaps av ett lands ekonomi. I många fall beror det på krig eller andra kriser i landet. Regeringen har fått panik och tryckt mer och mer sedl

Inflation - Vad är det? Hur påverkar det dig

Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser Det är absurt att argumentera för att det finns ett överskott på arbetskraft i USA och ekonomin är mer sårbar för inflation än vad många tror. Det sade USA:s tidigare finansminister Lawrence Summers på fredagen, enligt rapportering från Bloomberg News

Deflation är motsatsen till inflation och innebär en minskning av penningmängden, vilket i sin tur gör att penningvärdet ökar. Detta leder i regel till att den allmänna prisnivån faller. Deflation och inflation mäts vanligtvis indirekt med hänvisning av konsumentprisindex Vad betyder inflation. Här finns Du kan börja tjäna pengar. En vanlig fråga vi på Kryptoportföljen stöter på är: Vad är det egentligen som ger kryptovalutor ett värde? Det enkla svaret är utbud och efterfrågan. Värdet på till exempel Bitcoin är aldrig lägre eller högre än vad den senaste köparen var villig att betala. Men varför är någon villig att betala över $50,000 för internet-penga Vad är problemet med inflation? Riksbankens mål preciseras på hemsidan enligt följande: Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. I praktiken innebär det en målinflation på 2 % per år plus-minus 1 %

Forum - Spårvägssällskapet

IAS 19 och US GAAP, ränteläge och inflation september 2021. Vi närmar oss tredje kvartalet och årsskiftet 2021. Därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP Och det är precis vad vi gör här. Vi nämnde Venezuela 2016, och mot slutet av året lades landet till i tabellen. Inflationen nådde 219% per månad och priserna dubblerades var 18e dag. Definitionen av hyperinflation lyder: mer än 50% inflation per månad under minst en månads tid, och det finns nästan 60 sådana fall genom historien Vad som menas med obefintlig framgår givetvis inte eftersom Ilse-Marie antagligen inte vet vad inflation är för något, men årliga tal från 70-talet på 8-10% och över det under flera år på 1980-talet är inte vad som kan kallas obefintlig inflation. Tvärtom tvingades regeringen devalvera kronan vid fem olika tillfällen. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser

Här kommer kungen: Vad är inflation? UR Pla

Brittisk inflation sjunker oväntat Foto: Michael Erhardsson. Inflationen i Storbritannien sjönk oväntat i Vår ambition är att elbilsföraren alltid ska veta vad hen kan förvänta sig i termer av laddning. Föraren vet att om hen laddar i 5 timmar har hen tio timmar i batteriet exempelvis,. Vad är en lågkonjunktur? En lågkonjunktur innebär att det sker en avmattning i ekonomin under en period om minst sex månader. Rent generellt säger man att ett land har gått in i en lågkonjunktur om det har skett en avmattning i ekonomin under två kvartal i rad, främst baserat på bruttonationalprodukten (BNP)

Ekonomisk depression 1929, denSparo: Det är inte rika som drabbas