Home

Then Swänska Argus exempel

Then swänska Argus. År 1732 dök det, inte helt obemärkt, upp en sprillans ny tidning på den svenska marknaden: Then swänska Argus. Bakom det fräsiga namnet gömde sig frifräsaren Olof von Dalin - författare och historiograf. Så här i backspegeln kan man lugnt konstatera att tidningen fick ett fantastiskt genomslag på det svenska. This thesis examines the Swedish newspaper Then Swänska Argus published between the years 1732-1734 in the context of the emergence of a national identity during the same era. The thesis investigate how Argus talks about Sweden and the Swedes, as well as the interaction between the newspaper and the readers Inte minst i Then Swänska Argus, som var namnet på den moralisk-satiriska veckotidskrift som Dalin gav ut under åren 1732-34, och kanske det som han är mest känd för i våra dagar. Det var en onsdag i mitten av december 1732 som första numret kom ut

Sveriges första veckotidning: Then Swänska Argus ville värna svenskan mot låneord. Sveriges första veckotidning, Then Swänska Argus, som utkom mellan åren 1732-1734 blev snabbt populär, och hade cirka 700-800 prenumeranter, vilket var en mycket hög siffra på den tiden. Foto stora bilden: Olof von Dalinsällskapet, foto infälld. Then Swänska Argus gör succé I december 1732 lät Dalin trycka en tidning, Then Swänska Argus, som blev en fantastisk framgång. Till en början visste ingen vem författaren var. Tidningen var liten och enkel, bara på åtta sidor. Den kom ut varje vecka i ungefär två år Then Swänska Argus är den mest kända som med ett mycket ledigt språk avvek mycket från tidigare litteratur. 1786 grundar Gustav III, efter att ha inspirerats av fransmännen, Svenska Akademien som skulle vårda det svenska språket Then Swänska Argus präglades av upplysningstidens tankar. Dalin gjorde flitigt bruk av utländska föregångare som exempelvis Tatler och Spectator, Som ett exempel härpå kan nämnas satiren April-wärk om wår härliga tid (1737) där samtida uppkomlingars ytliga tillvaro kritiseras Utgivningen av Olof von Dalins tidskrift Then swänska Argus brukar få markera inledningen på yngre nysvenska. Tidskriften Argus (1732-1734) betydde mycket för att skapa en lite vardagligare svensk prosastil. Andra viktiga händelser. Svea rikes lag 1734 blev stilledande för juridiskt språk för lång tid framöver

Tidskriften går bland annat i öppen dialog med Olof Dalins kända Then Swänska Argus, 1732-1734, och båda dessa publikationer är exempel på en ny populär genre som nådde Sverige under denna tid: essäpressen Ett exempel på att ortnamnen lever kvar är bygder vi själva har anknytning till: Frövi och Skedvi. Vi betyder ungefär kultplats, på en mängd olika vis. En skrift av stor betydelse för denna nya epok i svenska språkets utveckling var Olof Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732 Ett exempel på en textgenre som kom att få stor betydelse för svenska språket är helgontexter och helgonlegender. Dalin startade Sveriges första språktidning, Then swänska Argus. Gustav III instiftade den Svenska Akademien vars uppgift var att ordna och stabilisera det svenska språket Jag tror inte att det går att skriva en text som reglerar varje enskild tänkbar händelse på rätt sätt, det måste sitta människor bakom tillämpningen, som vågar ta ansvar för att läsa lagen och med medmänsklighet tillämpa den på människor. Written by Then Swänska Argus. 05 mars 2010 at 07:00. Publicerat i Debatt Den största påverkande faktorn är nog när tidningen Then swänska Argus publicerades 1732. Den markerar den yngre nysvenskans början. Ett annat avgörande verk som publicerades 1736 var Sweriges Rikes Lag. Året 1786 stiftades den Svenska akademin vars ansvar var språkets utseende och hur det skulle vårdas.. Utseendet blev mer ledigare och förenklat

Det var annorlunda förr - DEN NUSVENSKA ARGU

  1. st A3,.Skriv Argus på nedre, högra fjärdedelen. Ha med dig detta. När du börjar så visar du publiken hur du viker papperet på mitten, sedan en gång till som en bok
  2. Dalins Then Swänska Argus var ett viktigt opinions- och debattorgan som häcklade med satirens stilmedel sedernas förfall. Den innehöll ett blandat material, med kåserier över aktuella ämnen, politiska inlägg, fingerade och äkta brev, berättelser, fabler etc. Allt var skrivet på en lättläst och ledig svenska, där personifikation var en framträdande stilfigur
  3. I tidningen Then swänska Argus, som han i princip skrev helt på egen hand, anpassade och förenklade han det skrivna språket så att det mer liknade det som folk talade. En mer lättflytande och begriplig skriven svenska hade aldrig tidigare skådats

Att det var just år 1732 som nysvenskan delades upp till en äldre och en yngre del beror på att journalisten och författaren Olof Dahlin publicerade första numret av Then Swänska Argus. Det var en veckotidning där språket var snabbare och smidigare. Hans mening var att skriva ett enkelt vardagligt språk av svenska ord. Där i använde Inlägg om Livsåskådning skrivna av Then Swänska Argus. Debattören, professorn, läraren, författaren, forskaren Richard Dawkins presenterade för en tid sedan dokumentären The Genius of Charles Darwin.I filmen genomför han bland annat en längre intervju med kreationisten Wendy Wright, som arbetar för Concerned Women for America

Revolutionerande enkel svenska - Språktidninge

  1. Frihetstidens riksdagsvälde och framväxten av ett läskunnigt borgerskap gav litteraturen ny inriktning. Olof Dalin vände sig till borgarna i tidskriften Then swänska Argus (1732-34). Den korta allegoriska Sagan om hästen (1740) förmedlade hans syn på rikets styrelse. I sin lyrik var Dalin främst en följsam hovpoet
  2. Exempel på lånord från franskan är garderob, parfym, choklad, direktör, kuliss, biljett, paket och industri. Yngre nysvenska, 1732 - ca 1900 Under 1700-talet hade läs och skrivkunnigheten ökat så mycket att tidningar och tidskrifter började ges ut. 1732 gavs den första svenska veckotidningen, Then Swänska Argus , ut
  3. Yngre nysvenska. Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. I december 1732 gav Olof von Dalin ut det första numret av tidningen Then Swänska Argus
  4. Det fanns en mängd varianter, allt från ropen om Abels blod till de betydligt mer subtila anspelningar som Olof von Dalin gjorde sig känd för i tidningen Then Swänska Argus (1732-34). Verkligt blomstrande blev debatterna efter införandet av 1766 års tryckfrihetsförordning, då skandalpressen under några år upplevde en storhetstid

Exempel på lånord från franskan är garderob, parfym, choklad, direktör, kuliss, biljett, paket och industri. Yngre nysvenska, 1732 - ca 1900. Under 1700-talet hade läs och skrivkunnigheten ökat så mycket att tidningar och tidskrifter började ges ut. 1732 gavs den första svenska veckotidningen, Then Swänska Argus, u Nytt i Then Swänska Argus var bland annat att man kunde läsa om vanliga personer, som talade om vanliga problem på vardagsspråk, liksom politisk satir i sagoform. WikiMatrix 1970 Fachsprache - Umgangssprache Then Swänska Argus hade de två engelska tidskrifterna The Tatler och The Spectator som tydlig förebild, och vissa av artiklarna i Argus var översättningar från dessa tidningar. Tidskriften behandlade moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor, ofta med kvick satir Then Swänska Argus är dock en satirisk tidning som publicerades redan 1732 och som hämtade inspiration från engelska och franska motsvarigheter. Den svenska humorn har givetvis utvecklats en hel del genom åren, från Bellmans dryckesvisor till studentspex, Povel Ramel, Magnus och Brasse och Sällskapsresan

Video: Sveriges första veckotidning: Then Swänska Argus ville

Dalins författarskap Olof von Dalinsällskape

Hans tidning Then Swänska Argus lade grunden till det moderna svenska språket. Sagan om hästen handlar om Sveriges öden - som häst. Ryttarna är olika kungar. Värst far Grålle under Härkuller (Karl XII) som prompt ska mucka med Pelle i Holmgård (Peter den store) Ett mustigt skånskt exempel saxat från folkochsprakminnen.se: Dä va räled va du e hialös. Du kommer väl fort nåck Argus-Big Brother, tur och retur 18 Språkliga uttryck surt sa räven svengelsk svenska Svenska språket Svenskt dialektlexikon svt södertörnsvargen talesätt Then swänska Argus Theresa May Timbuktu. Ge några exempel på låneord från denna tid. 7. Vad är Västgötalagen? (När Var?Varför?) 8. När lånade vi många ord från tyskan? 9. Vem var Johann Gutenberg? 10. Varför var 1541 ett viktigt årtal i svensk språkhistoria? 11. Then Swänska Argus, vad vet du om den? 12.Vad gör svenska akademien? När och av vem bildades den.

6. Språkhistoria - Instuderingsfrågor. Inför provet i språkhistoria kan du ha hjälp av följande frågor. Gå till väga på följande sätt: Sök efter svaren på frågorna på respektive sida i bloggen. Du hittar varje avsnitt (Indoeuropeiska, fornsvenska osv) under rubriken Språkhistoria - Centralt innehåll. Skriv svar med. Dalin, Olof von: Then swänska Argus. 1910. Then swänska Argus / utg. af B. Hesselman och M. Lamm. Dalin, Olof von, 1708-1763 (författare) Alternativt namn: Calvus.

Språkhistoria och språksläktskap - Skolarbet

THEN SWÄNSKA ARGUS N:o I. Ingen lärer kunna neka, at ju sådane Skriffter hafwa stor nytta med sig, som, på ett angenämt och lustigt sätt, föreställa Lärdomar och Wettenskaper; Derföre hafwa och de gamla, under roliga Dikter, liufliga Samtahl eller nöysamma Historier, underwisat Folket om Dygden, och likasom skiämtewijs förehållit dem alfwarsamma Sede-Läror En annan typ av tidningar är tidskrifter. Detta är en tidning som ges ut regelbundet och återkommande. Dessa utkommer inte lika ofta och brukar vara riktade mot ett speciellt ämnesinnehåll som till exempel fiske, sport eller historia. Sveriges första tidskrift var Then Swänska Argus som kom ut 1732. Radio och t

Svenskuppgifter - bildsvenska

Olof von Dalin, Introduktion Litteraturbanke

Språket i Then Swänska Argus är ganska modernt, men om en nutida läsare läser den så ser läsaren att orden har olika betydelse då och nu. T.ex. snäll betyder snabb. Det användes väldigt många stora bokstäver också Exempel på personer, kan vara August Strindberg, Viktor Rydberg och Selma Lagerlöf. Med hjälp av sin veckotidning Then swänska Argus som fanns under åren 1732-34, visade Olof von Dalin hur man skulle skriva för att dra till sig läsare som dessutom skulle betala för att läsa Olof von Dalin, en författare och historiograf, gav 1732-34 ut veckotidningen Then Swänska Argus. Olof von Dalin skrev själv de flesta artiklarna, som med ett enkelt och klart språk berörde moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor på ett kvickt och underhållande sätt

Kort svensk språkhistoria - Svenska språke

Jag läste några alster ur Olof Dalins bidrag till Then Swänska Argus, blev någonstans på vägen varse att Thomas Thorild kan ses som den svenska romantikens pionjär, i en tid när när den styva franskklassicismen fortfarande var på tavlan, och nu har jag precis kommit ur en thorildsk dille.. Thorild leder en ofrånkomligt till Strindberg med sina rasande, något vilsna, inte lika. Visa exempel på ett par runristningar och tolka dem. Lär åhörarna skriva något, till exempel sitt namn med runor. Beskriv de olika skrivsättens fördelar och nackdelar. Then Swänska Argus är ett viktigt historiskt verk. Presentera Then Swänska Argus Första numret av tidskriften Then Swänska Argus Visa information. Beskrivning En av de första svenska tidskrifterna, känd för sitt nya moderna språk. Foto Ann-Sofie Persson / KB År 1732 Ett exempel på när tidskriften är ett konstverk! Foto Ann-Sofie Persson / KB År 1857 Bildrättighete

skbl.se - Anna Margareta Momm

Then Swänska Argus hade genom sin stora spridning och ett modernt språk en stor betydelse för det svenska språkets utveckling. I tidskriften användes ett enklare språk än vad som för tiden var brukligt. Till exempel skrev man bygga istället för byggia och kyrka istället för kyrkhia En kort redogörelse i Svenska B för hur det svenska språket utvecklats - utgångspunkt i den yngre nysvenskan. Eleven beskriver vilka språkinfluenser som påverkat språket i olika riktningar, och ger exempel på låneord från bland annat Tyskland och Frankrike. Vidare så nämns även kortfattat tidningen Then Swänska Argus och dess. Then Swenska Argus hade de två engelska tidskrifterna The Tatler och The Spectator som tydlig förebild och vissa av artiklarna i Argus var översättningar från dessa tidningar. Ofta stod det mest om moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor. Ett exempel ur Then Swänska Argus: God dag, Swenska Fruentimme

Svenska språkets utveckling - Mimers Brun

Författaren och historikern Olof von Dalin rörde sig vid Adolf Fredriks hov, skrev Sveriges historia (men hann bara till 1611) och gav anonymt ut satirtidningen Then swänska Argus. När kungaparet planerade en statskupp 1756 var Dalin med på ett hörn Then Swänska Argus fick genom sitt moderna språkbruk och stora spridning en stor inverkan på den svenska språkutvecklingen. Han förespråkade en enklare användning av språket, till exempel skrev han Kyrka istället för Kyrkhia. Jan 20, 1900. Nusvenska.

Ett exempel på det är året 1732 som var ett viktigt år för det svenska språket. Det var då språket blev lättare och fick ett bättre flöde. Språktidningen skriver en artikel där de förklarar att året 1732 gav Olof von Dalin ut veckotidskriften Then Swänska Argus som handlade om en figur ifrån grekisk mytologi, en hund med hundra ögon Några exempel på lånord är: kyrka präst djävul klocka 300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Latinsk alfabet ersatte runorna 1000-1200 Runsvenska Äldre västgötalagen - 1225 första boken på svenska Nya testamentet översatt Then swänska Argus Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) Fornsvenska 1526 Äldre nysvenska 1732 Yngre nysvenska 1900.

Tidskrifter – Kungliga biblioteket – Sveriges

KASAM och MI GSk 3(25) 1 Sammanfattning Arbetets titel: Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal (MI). Strategiska verktyg i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändring. Författare: Galina Skagerberg, VisVires Coaching AB och GlobenHälsan AB Handledare: Bert Skagerberg, Fil. Dr. och Docent, VisVires Coching AB Projektarbete vid Uppsala Universitets. Then Swänska Argus (Swedish: The Swedish Argus, modern spelling: Den Svenska Argus) was an 18th century periodical written entirely by Olof von Dalin, an influential Swedish poet.. It was published weekly from 1732 to 1734 and contained short stories, poems, plays and editorials, totalling between 6 and 10 printed pages Ett exempel ur Then Swänska Argus: God dag, Swenska Fruentimmer . I Then Swänska Argus, som 1732 representerade det nya mediet 'veckoskrift', riktas återkommande textpartier till tryckaren, min ährliga Schneider. Schneider kritiseras bland annat för tryckfel i veckoskriften. På detta sätt kunde Dalin reservera sig mot felen i tryck TY. Den yngre nysvenskan kallades språket mellan åren 1732-1900. Under den här perioden var det böckerna och litteraturen som ändrade språket. Kung Gustav III undervisades av författaren och journalisten Olof Dalin en period, men han tyckte inte som sin lärare när det kom till det franska inflytandet. Han ansåg att nu när fransyskan blivit så stor Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige. Språket i Gustav Vasas bibel 1541 gavs en för sin tid enhetlig stavning. Där användes generellt ck för.

Svensk språkhistoria - PAGY-SVE

Runsvenska är ett språk, eller en första period i det svenska språkets historia. Perioden inleds ca 800, då urnordiskan genomgått stora förändringar, och täcker den resterande tiden i Sverige när folkspråket endast skrevs med runor, varav namnet. Runstenar slutade resas omkring år 1100, men runorna fortsatte användas. Traditionellt avslutas perioden därför ca 1225, då äldre. Olof von Dalins veckotidning Then Swänska Argus föddes 1732. Det blev startåret för en ny epok i det svenska språkets historia. För trehundra år sedan, den 29 augusti 1708, kom en liten pojke till världen i prästgården i halländska Vinberg. Fadern Jonas Dalin, var kyrkoherde, och i både mammans och pappans släkter fanns Utgivningen av Olof von Dalins tidskrift Then swänska Argus brukar få markera inledningen på yngre nysvenska. Tidskriften Argus (1732-1734) betydde mycket för att.. Ordböckerna. SAOL. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella upplagan är den fjortonde, publicerad 2015 20

Debatt Then Swänska Argu

Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732. Den äldre nysvenskan hade en klar uppdelning mellan ett formellt kyrkligt språk och vardagsspråket Under åren 1526-1732 kallas det svenska språket för äldre nysvenska.Först och främst ändrades den politiska makten i Sverige THEN SW NSKA ARGUS N:o I. Ingen l rer kunna neka, at ju s dane Skriffter hafwa stor nytta med sig, som, p ett angen mt och lustigt s tt, f rest lla L rdomar och Wettenskaper; Derf re hafwa och de gamla, under roliga Dikter, liufliga Samtahl eller n ysamma Historier, underwisat Folket om Dygden, och likasom ski mtewijs f reh llit dem alfwarsamma Sede-L ror I Then Swänska Argus talas det, precis som i övriga moraliska tidskrifter, till kvinnan om kvinnan. År 1738 dristar sig emellertid en kvinna, om än i underjordens skuggtillvaro, att ge sig in i diskussionen med honom: Dig, min kiära Argi Skugga, tackar jag mycket för all Complaisance emot en wärckelig Qwinna, som kanske är den första och sista som tagit sig den friheten at med. Berätta allt du vet om Then Swänska Argus! Then Swänska Argus var den första svenska tidningen utgiven av författaren och historikern Olof von Dalin . 19 Exempel på sådana ord är: byrå, fåtölj, kalsonger, paraply, pjäs, poesi. Yngre nysvenska, 1732 - 1906 Ett viktigt årtal i svensk språkhistoria är 1732. Då kom den första svenska tidningen. Den hette Then Swänska Argus. Mannen som gav ut tidningen hette Olof Dalin

Historiespråkarna - Yngre nysvenska 1732-187

Ur Om swenska språket av Olof von Dalin, redaktör och grundare av Then swänska Argus Sång och Tahl, til Historier och Romaner, til alwarsamt och Lustigt, til Kyrkor och Skåde-Spel, till predikningar och Argus. Intet mer fattas, än at wi det aga och upodla.. Till exempel uttalas fortfarande ordet öga som auge, den urnordiska formen på ordet, på gotländska. Detta dialektord är ett exempel på att urnordiskan innehöll så kallade diftonger. Then. swänska. Argus . ut 1732 utkom en tidning som hette Then Swänska Argus. Det var en man vid namn Olof von Dalin som skrev och gav ut tidningen som endast bestod av ett ark och en artikel per nummer. Eftersom svenskan fortfarande var kanske krånglig, vad gällde stavningen, blev Then Swänska Argus med sin mer lättsamma stil och innehåll väldigt populär

Ett viktigt årtal i svensk språkhistoria är 1732. Då kom den första svenska tidningen. Den hette Then Swänska Argus. Mannen som gav ut tidningen hette Olof Dalin. Under 1800-talet kunde många läsa och skriva. Nu började man tycka att svenska var ett fint språk Tidningen fick fotfäste under denna period och i den dåtida kända veckotidningen Then Swänska Argus kan man läsa om att utländska ord förstörde svenskan. Att Svenska Akademien bildades 1786 kan ses som en väg att skydda det svenska språket och skapa en diskussion om positiva och negativa sidor av att låna in ord i ett språk Brev som artikelform i 1700-talets veckopress. I God dag, min läsare!uppmärksammar jag brevformens betydelse i tidig veckopress. När den första moraliska veckoskriften, Sedolärande Mercurius (1730-1731), inbjöd läsarna att skicka in bidrag var detta något helt nytt i tryckt litteratur i Sverige. Snart publicerades i Sedolärande Mercurius och i efterföljaren Then Swänska Argus. Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732.Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then swänska Argus som utkom 1732. Den äldre nysvenskan hade en klar uppdelning mellan ett formellt kyrkligt språk och vardagsspråket Ett kapitel om kulturpersonligheter, vetenskapsakademier, tidningar och nöjen i Stockholm på 1700-talet. Bland kulturpersonligheterna finns förstås Bellman, men också Hedvig Charlotta Nordenflycht, en författare och tidig feminist, Olof von Dalin, som gav ut tidskriften Then Swänska Argus, och många fler